Regulamin Sklepu Internetowego
Spis treści

Regulamin Sklepu Internetowego Strefa Form

 

§1 Postanowienia ogólne

1.1   Sklep internetowy Strefa Form [dalej Sklep], dostępny pod adresem strefaform.pl, prowadzony jest przez firmę Strefaform z siedzibą w Kamiennej Górze, Ul. Mleczna, NIP: 0000000000, REGON: 021927284.

1.2   Adres korespondencyjny Sklepu:

STREFAFORM

Ul. Mleczna

58-400 Kamienna Góra

 

1.3   Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej strefaform.pl. Zamówienia mogą być składane również telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

1.4   Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej [dalej Klient]

1.5   Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zostały wprowadzone legalnie na polski rynek.

1.6   Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych na stronie strefaform.pl należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa.

1.7   Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Sklep wystawia faktury VAT.

1.8   Sklep StrefaForm nie jest producentem oferowanych produktów

1.9   W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przekraczającego kwotę 1.000,00 PLN Sklep zastrzega sobie możliwość żądania od Klienta przedpłaty (zaliczki) części wartości zamówienia. Zaliczka wynosi minimum 30% wartości zamówienia.

1.10 Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania przyczyny akcji promocyjnych na stronach Sklepu, jak również wprowadzania zmian w akcjach promocyjnych.

1.11  Regulamin Sklepu określa zasady zakupów.

1.12  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

§ 2 Zamówienia – składanie i realizacja

 

2.1   Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony strefaform.pl lub poczty elektronicznej siedem dni w tygodniu przez całą dobę oraz za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia maksymalnie do 24 godzin. Klient ma obowiązek potwierdzić otrzymanie od sklepu warunków realizacji złożonego zamówienia.

2.2   Klient składając zamówienie akceptuje Regulamin Sklepu i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2.3   Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

2.4   Sklep zastrzega sobie własność sprzedanego produktu aż do momentu uiszczenia ceny przez Klienta. Za moment zapłaty ceny uznaje się moment uznania rachunku bankowego firmy Strefaform - Pałac.

2.5   Forma płatności zostaje określona przed realizacją zamówienia. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w formie ustalonej ze Sklepem. Składając zamówienie przez stronę strefaform.pl Klient wybiera wariant płatności spośród form płatności oferowanych na stronie internetowej Sklepu.

2.6   Zamówienia, na które składają się towary o różnym czasie realizacji, realizowane będą po skompletowaniu całości zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 3 Terminy realizacji zamówień

 

3.1   Wysyłka towarów dostępnych odbywa się zgodnie z czasem wysyłki podanym przy towarze podczas składania zamówienia. Jest to czas, który upływa od daty zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu do chwili wysłania zamówionych produktów przez Sklep. Podany czas realizacji nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

3.2   Towary niedostępne:

3.2.1          Wysyłka towarów niedostępnych odbywa się zgodnie z czasem wysyłki podanym przy towarze podczas składania zamówienia. Jest to czas, który upływa od daty zaksięgowania przelewu na koncie Sklepu do chwili wysłania zamówionych produktów. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od prac

3.2.2          Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów. Jeżeli czas realizacji okaże się dłuższy niż podany w momencie składnia zamówienia Sklep skontaktuje się telefonicznie bądź drogą elektroniczną aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć i sposób realizacji zamówienia.

3.3   Wysyłka towaru z magazynu Sklepu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej IPost, GLS lub Poczty Polskiej. Towar może zostać odebrany osobiście po ustaleniu daty i miejsca odbioru za Sklepem w przeciągu 14 dni od daty skompletowania zamówienia przez Sklep.

 

§ 4 Warunki i koszty wysyłki

 

4.1   Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Klient. Wyjątek stanowią zamówienia gdzie suma za towar/ towary przekracza 300zł, wówczas towar wysyłany jest bezpłatnie [koszt ponosi Sklep].

4.2   Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika wyboru firmy kurierskiej oraz od wagi i objętości zakupionego towaru. Sklep określa koszt transportu przed zawarciem umowy sprzedaży.

4.3   Wysyłka towarów odbywa się na terenie Polski. Sklep może wysłać towar za granicę – na życzenie klienta. Wysyłki zagraniczne podlegają indywidualnej wycenie.

 

§ 5 Formy płatności

 

5.1   Sklep oferuje różne formy płatności. Klient wybiera sposób płatności na etapie składania zamówienia.

5.2   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DotPay.pl

5.3   Rozliczenia transakcji przelewu tradycyjnego przeprowadzane są poprzez AliorBank S.A.

5.4  Rozliczenie transakcji za pobraniem przeprowadzane są poprzez płatność gotówkową dokonywaną za pośrednictwem kuriera bądź przy odbiorze paczki w punkcie odbioru (np. paczkomat, placówka Poczty Polskiej).

 

§ 6 Zgodność towaru z ofertą na stronie

 

6.1   Kolory produktów na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych. Powodem różnic mogą być jakość zdjęć, rodzaje monitora, na którym oglądane są produkty. Takie sytuacje nie oznaczają niezgodności towaru z ofertą.

6.2   Towary wykonane z surowców naturalnych jak drewno, kamień, skóra są produktami naturalnymi i nigdy nie są jednakowe. Przebarwienia i pęknięcia na kamiennych produktach oraz słoje i odcienie drewna mogą się różnić na każdym egzemplarzu. Takie sytuacje nie oznaczają niezgodności towaru z ofertą.

 

§ 7 Zwroty

 

7.1  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sklep wydłuża ten okres do 30 dni daty zakupu.

7.2  Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez sklep. Sklep może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

7.3  Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.4 W przypadku zwrotu towaru w ciągu 14 dni od zakupu, środki zwracane są na konto bankowe wskazane przez kupującego, natomiast w przypadku zwrotu towaru w ciągu od 15 do 30 dnia od daty zakupu, środk zwracane są na saldo klienta, w formie karty podarunkowej/ bonu towarowego możliwego do realizacji w sklepie strefaform.pl.

7.5 Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów wykonanych na zamówienie gdzie właściwości produktu zostały określone przez Klienta, np. personalizowane hafty, nadruki, fototapety itp.

7.6   Sklep nie odbiera i nie przyjmuje wysyłek przesyłanych za pobraniem.

7.7   W przypadku zwrotu ceny strony ustalają sposób rozliczenia. Sklep umożliwia przelew na konto bankowe Klienta, wymianę na inny towar, wykorzystanie środków na poczet kolejnego zamówienia.

7.8   W zależności od wybranej opcji przelew wykonuje się wyłącznie na konto bankowe, z którego była dokonywana płatność, chyba że Klient złoży pisemne oświadczenie z innymi danymi do przelewu. Przy wymianie towaru na inny, ewentualne różnice w cenie oraz uzasadnione koszty transportu pokrywa Klient. 

7.9. Adres do zwrotu: 

STREFAFORM - Pałac

Ul. Mleczna lok.1-2

58-400 Kamienna Góra  

 

§ 8 Reklamacje

 

8.1  Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie w obecności kuriera. Niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towaru, bądź jego braku jest sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. Jeżeli paczka dotarła w nieuszkodzonym opakowaniu, Klient ma obowiązek sprawdzić czy towar nie nosi niewidocznych z zewnątrz wad.

8.2  Jeżeli w trakcie sprawdzania stanu przesyłki okaże się, ze towar jest uszkodzony lub niekompletny należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz w przeciągu 24h poinformować Sklep drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji. Podstawą złożenia przez Klienta reklamacji na towar wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej jest protokół szkody, brak tego dokumentu uniemożliwia wymianę towaru bądź zwrot pieniędzy.

8.3   Reklamacje należy składać w formie pisemnej, mailowej lub przez panel klienta dostępny po zalogowaniu.

8.4   W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep towar powinien być dostarczony pod adres korespondencyjny Sklepu wraz z oryginałem dowodu zakupu. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki przez Sklep z reklamowanym produktem.

8.5   W terminie 14 dni sklep udzieli Klientowi informacji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji oraz o ewentualnej naprawie bądź wymianie.

8.6   W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi zostaną zwrócone uzasadnione koszty transportu.

8.7   W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie uzasadnione koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.

REKLAMACJE - Zgodnie z przyjęta polityka firmy rozpatrujemy reklamacje, tak szybko jak jest to możliwe.

  1. Jeżeli paczka dotarła w nieuszkodzonym opakowaniu, Klient ma obowiązek sprawdzić czy towar nie nosi niewidocznych z zewnątrz wad. 
  2. Jeżeli w trakcie sprawdzania stanu przesyłki okaże się, ze towar jest uszkodzony lub niekompletny należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz w przeciągu 24h poinformować Sklep drogą elektroniczną o zaistniałej sytuacji.
  3. Podstawą złożenia przez Klienta reklamacji na towar wysłany firmą kurierską jest protokół szkody, brak tego dokumentu uniemożliwia wymianę towaru bądź zwrot pieniędzy. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, mailowej lub przez panel klienta dostępny po zalogowaniu.
  4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep towar powinien być dostarczony pod adres korespondencyjny Sklepu wraz z oryginałem dowodu zakupu. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki przez Sklep z reklamowanym produktem. 
  5. W terminie maksymalnie 14 dni sklep udzieli Klientowi informacji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji oraz o ewentualnej naprawie bądź wymianie. 
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi zostaną zwrócone uzasadnione koszty transportu.
  7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie uzasadnione koszty związane z reklamacją pokrywa Klient.

 

§ 9 Dane osobowe

 

9.1   Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.), w celu realizacji umowy , celów marketingowych i innych celów określonych w Regulaminie.

9.2   W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one nieaktualne, nieprawdziwe, niekompletne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy bądź są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9.3   Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu jest konieczne, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

10.1           Regulamin jest dostępny na stronie internetowej strefaform.pl w zakładce regulamin.

10.2           Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2013r. (tekst poprawiony 03.04.2017r.)

10.3           Dla celów realizacji umowy zastosowanie ma prawo polskie. 

10.4           W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej "Polityce dotyczącej cookies". x.
pixel