Regulamin Bonów Rabatowych

Regulamin Bonów Upominkowych Strefa Form


§1 Postanowienia ogólne


1.1   Sklep internetowy Strefa Form [dalej Wydawca], dostępny pod adresem strefaform.pl, prowadzony jest przez firmę Strefaform z siedzibą w Pisarzowicach, Raszów 2 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej gminy Kamienna Góra pod numerem 001035138/2012, NIP: 0000000000, REGON: 021927284.

1.2   Posiadaczem bonu może być osoba [dalej Użytkownik], która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Strefa Form .

1.3   Bon Upominkowy Strefa Form [dalej Bon Upominkowy] to elektroniczny forma upustu, uprawniająca Użytkownika do rozliczenia się z Wydawcą za dokonane zakupy. Bon Upominkowy jest formą upustu wyrażanego w zł.

1.4   Bon Upominkowy może być wykorzystany tylko w sklepie internetowym pod adresem strefaform.pl

1.5   Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości bądź w części.

1.6   Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone.

1.7   Bon Upominkowy opatrzony jest datą ważności. Po upłynięciu tego terminu Bon Upominkowy traci ważność i nie będzie honorowany przez Wydawcę.

 

§2 Zasady przyznawania Bonów Upominkowych

 

2.1   Bon Upominkowy wydawane są Użytkownikom w określonym przez Wydawcę terminie. Okres wydawania bonów może być regulowany trwającą promocją bądź inną akcją prowadzoną przez Wydawcę.

2.2   Bony Upominkowe są dobrowolnym elementem programu lojalnościowego i są wręczane tylko w okresie trwania promocji.

2.3   Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o wysokości przyznawanego upustu w formie Bonu Upominkowego.

2.4   Bony Upominkowe wydawane są na okaziciela, dlatego Użytkownikiem Bonu Upominkowego staje się jego aktualny posiadacz.

2.5   Wydawca dostarcza Bony Upominkowe we wskazanym wcześniej terminie drogą pocztową bądź elektroniczną.

 

§3 Zasady korzystania z Bonów Upominkowych

 

3.1   Bon Upominkowy jest aktywny i gotowy do użycia od razu po otrzymaniu przez Użytkownika.

3.2   Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia zamówienia po obniżeniu jego wartości o upust znajdujący się na Bonie Upominkowym.

3.3   Bon Upominkowy stanowi jednorazową formę rabatu, dlatego nie może zostać wykorzystany dwukrotnie.

3.4   Każdy Bon Upominkowy opatrzony jest nr seryjnym, który uniemożliwia ponowne jego wykorzystanie.

3.5   Podczas składania zamówienia, w miejscu , należy podać nr przypisany dla Bonu Upominkowego. System automatycznie skoryguje wartość zamówienia o upust znajdujący się na Bonie Upominkowym.

3.6   Bon Upominkowy nie upoważnia Użytkownika do otrzymania upustu na koszty transportu. Upust obejmuje jedynie zakup towarów.

3.7   Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu Upominkowego z następujących powodów:

- upłynął terminu ważności Bonu Upominkowego

- braku technicznej możliwości realizacji Bonu Upominkowego, np. problem z systemem informatycznym lub inne niezależne od Wydawcy.

3.7 Bon Upominkowy nie łączy się z innymi promocjami i programami lojalnościowymi.

 

§ 4 Zwroty i reklamacje

 

4.1   W przypadku chęci zwrotów Towarów zamówionych w sklepie internetowym strefaform.pl przy użyciu Bonu Upominkowego, Użytkownik może dokonać tylko wymiany na inny produkt o cenie takiej samej lub wyższej. Nie ma możliwości zwrotu w postaci gotówki lub Bonu Upominkowego.

4.2   Wszelkie reklamacje zakupionych Towarów w sklepie internetowym strefaform.pl przy użyciu Bonu Upominkowego będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu dostępnego na stronie.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

5.1   Użytkownik z dniem otrzymania Bonu Upominkowego, oświadcza że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

5.2   Regulamin jest dostępny na stronie internetowej strefaform.pl w zakładce regulamin.

5.3   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2013r.

5.4   Dla celów realizacji umowy zastosowanie ma prawo polskie

5.5   W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej "Polityce dotyczącej cookies". x.